ad2

سخنی درباره مشکلات ارتباطهای تجاری غیر همزبانان

شعار موسسه ملی زبان
132

سخنی درباره مشکلات ارتباطهای تجاری غیر همزبانان

یکی از بینندگان محترم غیر ایرانی سایت ” بهفرم کفپوش ” موضوعی را از طریق بخش دیدگاهها در میان گذاشته که بهانه این یادداشت گردید. مطلب ایشان اگرچه به زبان فارسی ارسال شده, اما روشن است که زبان ” مبداء ” می بایست زبان دیگری بوده باشد. پاسخ فارسی به ایشان را با استفاده از Google translate بزبان انگلیسی نیز برایشان ارسال نمودیم که بنظر نمیرسد در انتقال مفاهیم چندان خوب از آب درآمده باشد.


چگونه میتوان در ارتباطات تجاری با غیر همزبانها موفق بود ! ؟

پرسش :

معنای مطلب ی این یادداشت از نظر
وافر از افراد مفت و کامل
نیست ولی ازخودگذشته از مطالب کارگاه ساختمانی ها و بلاگ ها پیرامون این مطلب در وب وجود دارند که می توان از آنها استفاده بهتری داشت

پاسخ :

با سلام و تشکر از توجه و اظهارات جنابعالی,

متاسفانه نوشته شما برایمان مفهوم نیست. مطلب مورد اشاره شما به موضوع واردات پارکت لمینیت اختصاص دارد که کاملا در راستای هدفهای این سایت ” بهفرم کفپوش ” می باشد. اما گاهی ما در دو سایت ” بهفرم کفپوش ” و ” دکوراسیون بهفرم ” به مسائل دیگری هم می پردازیم که ارتباطشان با مسائل انواع ” کفپوش ساختمانی ” و نیز ” دکوراسیون داخلی ساختمان “, قدری غیرمستقیم است.

استفاده از امکانات Google translate اگرچه ارتباط غیرهمزبانها را قدری تسهیل نموده, اما قطعا نمیتواند جای آموزش زبان خارجی را بگیرد. مسلما این امکان نرم افزاری نیز بزودی پیشرفتهای بسیار بیشتر خواهد نمود. اما فعلا از آن تنها برای انتقال مفاهیمی ( عمدتا در ارتباطات تجاری ) میتوان سود برد که هم خلاصه و فاقد پیچیدگی های ادبی باشند.

در هر زبان ضرب المثل ها و اصطلاحات بیشماری وجود دارد که در ترجمه تحت الفظی آنها به زبانهای دیگر, نمیتوان حق مطلب را به درستی ادا کرد. مترجمین زبردست در اینموارد راهکار خاصی بکار می برند که ظاهرا از امکانات فعلی Google translate دور است. در این راهکار بجای ترجمه تحت الفظی, این بخشها با استفاده بجا و خلاق از معادل هائی به زبان ” مقصد ” ترجمه میشوند.


دور نیست آن روزی که در ارتباطات مردم, دیگر مشکلی بنام ” زبان ” وجود نخواهد داشت !

متاسفانه محدودیتهای فعلی ما در سایت های ” بهفرم کفپوش ” و ” دکوراسیون بهفرم “, بگونه ایست که نمی توانیم در چنین موارد از کسانی بهره ببریم که به زبان های مبداء تسلط دارند. لذا با پوزش از بینندگان غیر ایرانی سایت, تنها در مواردی اندک به مطالب ارسالی ایشان پاسخ میدهیم و در همان معدود موارد نیز ناگزیر از استفاده از Google translate می باشیم.

ما در سایت های ” بهفرم کفپوش ” و ” دکوراسیون بهفرم ̶