درباره کفپوش بیشتر بدانید

بهفرم

سایت اطلاعات عمومی و تخصصی درباره انواع کفپوش فضاهای داخلی ساختمان
با سلام.

کفپوش انواع گوناگون دارد. اما این سایت تنها به آن بخش از کفپوش ها می پردازد که مربوط به فضاهای داخلی ساختمانهای اداری و منازل می باشند. بحث درباره کفپوش سالن های ورزشی , لابی ساختمان ها, پارکینگ های عمومی و منازل, پیاده روها و . . . مجال دیگری میطلبد. قبل از آغاز بحث بد نیست یادآور گردد که این سایت عمدتا به ایران توجه داشته و چندان به مسایل کفپوش در دیگر نقاط جهان نخواهد پرداخت…