مرور رده

فرش

انواع فرش

انواع فرش کفپوش فرش از قدیمی ترین صنابع دستی ایران است که بشدت با فرهنگ ما نیز عجین است. بعد از سالهای 1345 و رشد قابل ملاحظه صنایع در ایران, بتدریج…

درباره فرش

درباره فرش فرش از قدیمی ترین صنابع دستی ایران است که بشدت با فرهنگ ما نیز عجین است. بعد از سالهای 1345 و رشد قابل ملاحظه صنایع در ایران, بتدریج کارخانه های فرش…