مرور رده

انبار پارکت لمینیت

با سلام.
در این بخش تلاش میشود برخی اصول و تجربیات در زمینه انبارداری پارکت لمینیت با دست اندرکاران این صنف در میان گذاشته شود.
امید است با طرح سوالات و تجربیات خود در این زمینه به بالا بردن آگاهی عمومی در زمینه انبارداری فنی و اصولی پارکت لمینیت کمک شود.
( سایت فنی – تخصصی بهفرم کفپوش )