مرور رده

کفپوش سرامیک

مشخصات سرامیک

مشخصات سرامیک سرامیک از واژه ی یونانی کراموس  گرفته شده‌ که به معنی سفال یا شیء پخته‌شده‌است . سراميك عمدتا از خاك رس و سفال تهیه میشود. سپس سطح روی آن توسط یک…