ad2
مرور رده

برخی نکات آموزشی در زمینه مدیریت

روز پدر مبارک !

روز پدر مبارک ! سالروز تولد حضرت علی را در ایران, روز پدر نام گذاشته اند. اینگونه مرزبندی و جدائی طلبی ها منحصر به کشور ما و این نظام نیست. پیام تبریک ما در