مرور رده

موکت

روش های نصب موکت

کفپوش موکت بر خلاف فرش سراسر کف را پوشش میدهد. برای نصب موکت در اطاق ها با توجه به ضخامت و نوع کاربری از دو روش استفاده میشود. معمولا موکت های ظریفتر را به…

قبل از تولید کفپوش موکت, تولید انواع گلیم و جاجیم در ایران مرسوم بود. سابقه صنایع دستی گلیم بافی همزمان و شاید پیشتر از صنایع فرش دستباف بوده باشد. اما…

درباره موکت

قبل از تولید موکت, تولید انواع گلیم و جاجیم در ایران مرسوم بود. سابقه صنایع دستی گلیم بافی همزمان و شاید پیشتر از صنایع فرش دستباف بوده باشد. اما تولید انواع…