چند دقیقه با پیتر دراکر- 4

پیتر دراکر
2

این مطلب ” بهفرم کفپوش ” بخش چهارم از مجموعه ” نود دقیقه با پیتر دراکر ” می باشد که شامل برخی جملات قصار مدیریتی است که توسط دکتر مهدی صانعی از بین آثار این استاد بزرگ دانش مدیریت انتخاب, ترجمه و در ” گاهنامه مدیر ” به چاپ رسیده است. بخش نخست و دوم این مجموعه با عناوین ” مسائل کارآئی و اثربخشی ” , ” مسائل تغییر ”  و ” مسائل ارتباطات ” پیشتر تقدیم بینندگان گرامی ” بهفرم کفپوش ” شده است.

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” گفتیم که ” جملات قصار ” گرچه بسیار خوشخوان بوده و بسیار هم مورد اقبال عموم اند, اما به هر جهت هرگز نمیتواند جایگزین کتاب شده و جای مطالعه مقاله در روزنامه و . . . مجلات را نمی گیرند. با این حال جملات این چنین بزرگان که در واقع عصاره یک عمر آموزش و آزموده های آنان است, نظیر ضرب المثل ها, آنچنان سرشار از تجربه و . . . آموزش اند که نمیتوان بآسانی و بی تفاوت از کنارشان عبور کرد ! ؟

جملات قصار بزرگان گرچه نمیتوانند جایگزین کتاب گردند, اما نظیر ضرب المثل ها بیانگر فشرده تجربیات طولانی و بسیاری آموزش ها هستند که نمیتوان بی تفاوت از کنارشان عبور کرد !

بخش چهار: مسائل مشارکت

آنچه را خود انجام دهید که در آن بهترین هستید. مابقی را به دیگران بسپارید !

هدف سازمان آنست که اشخاص معمولی را قادر سازد تا کارهائی خارق العاده انجام دهند !

بسیاری از آنچه ما مدیریت می نامیم, در واقع تنها به منزله دشوارتر کردن انجام کار توسط زیر مجموعه است !

رهبری با کسب اعتماد بدست می آید !

کار یک فرایند است و هر فرایند نیازمند کنترل می باشد. برای ارتقاء بهره وری در کارها, باید پیوسته پیگیر کنترل های مناسب در فرایند کار بود !

ارتقاء عملکرد خوب به عالی بمراتب آسانتر از تبدیل کارمندی بی کفایت به نیروی کار معمولی است !

ما در ” بهفرم کفپوش ” ضمن فرصتهای بعد, بخش های دیگر این مجموعه یادداشتها را نیز تقدیم بینندگان محترم ” بهفرم کفپوش ” خواهیم کرد. هدف از نشر ” چند دقیقه با پیتر دراکر ” در سایت فنی- تخصصی ” بهفرم کفپوش ” گرچه استفاده جهت مدیریت کسب و کارهاست, اما این دانش از جمله علومی است که معلومات و  تجربه در آن به کار هر کس, در هر موقعیت و در هر سن و سال می آید. ویرایش آزاد و بازنویسی این جملات, از صاحب این قلم در ” بهفرم کفپوش ” است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.