چند دقیقه با پیتر دراکر- 3

پیتر دراکر
14

این مطلب بخش سوم از مجموعه ” نود دقیقه با پیتر دراکر ” در سایت ” بهفرم کفپوش ” می باشد که شامل برخی جملات قصار مدیریتی است که توسط دکتر مهدی صانعی از بین آثار این استاد بزرگ دانش مدیریت انتخاب, ترجمه و در ” گاهنامه مدیر ” به چاپ رسیده است. بخش نخست و دوم این مجموعه با عناوین ” مسائل کارآئی و اثربخشی ” و ” مسائل تغییر ” پیشتر در ” بهفرم کفپوش ” تقدیم شده است.

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” گفتیم که ” جملات قصار ” گرچه بسیار خوشخوان بوده و بسیار هم مورد اقبال عموم اند, اما به هر جهت هرگز نمیتواند جایگزین کتاب شده و جای مطالعه مقاله در روزنامه و . . . مجلات را نمی گیرند. با این حال جملات این چنین بزرگان که در واقع عصاره یک عمر آموزش و آزموده های آنان است, نظیر ضرب المثل ها, آنچنان سرشار از تجربه و . . . آموزش اند که نمیتوان بآسانی و بی تفاوت از کنارشان عبور کرد ! ؟

جملات قصار بزرگان گرچه نمیتوانند جایگزین کتاب گردند, اما نظیر ضرب المثل ها بیانگر فشرده تجربیات طولانی و بسیاری آموزش ها هستند که نمیتوان بی تفاوت از کنارشان عبور کرد !

بخش سوم : مسائل ارتباطات

مهمترین چیز در ارتباطات, شنیدن ناگفته هاست !

چنین فردی را نمی بایست هرگز به مدیریت مجموعه ای گماشت که بیش از آنکه در پی تقویت نقاط قوت زیرمجموعه اش باشد, سعی میکند نقاط ضعف ایشان را برطرف کند ! مدیریت اجرائی کارآمد با تکیه به نقاط قوت بدست می آید : نقاط قوت مدیران میانی و ارشد و نقاط قوت عوامل اجرائی و البته تشخیص درست موقعیت ! 

بجای جستجوی موفقیت, بیشتر بکوشیم تا به همراهی و مشارکت بیشتر دست یابیم !

وظیفه کارفرما نه تلاش برای تغییر شخصیت عوامل, بلکه کوشش برای آنست که آنها کارها را به نحو احسن انجام داده و به پایان برسانند !

این واقعیت را باید پذیرفت که مجبوریم با اکثر کارکنان, مثل یک داوطلب رفتار کنیم !

مسئولیت اصلی رهبری آنست که اطمینان یابد که همه عوامل کار با ماموریت های خود آشنا بوده, آنرا درک کرده و با آن زندگی میکنند !

شرکتها تا آن هنگام رو به تعالی اند که توانمندی های کارکنان را کشف و توسعه میدهند !

در آنِ واحد نمیتوان هم مشغول کاری بود و ملاقاتی داشت ! در این حالت از هیچ کدام نمیتوان نتیجه مناسبی گرفت.

ما در ” بهفرم کفپوش ” ضمن فرصتهای بعد, بخش های دیگر این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” را نیز تقدیم خواهیم کرد. هدف از نشر ” چند دقیقه با پیتر دراکر ” در سایت ” بهفرم کفپوش ” گرچه استفاده جهت مدیریت کسب و کارهاست, اما این دانش از جمله علومی است که معلومات و  تجربه در آن به کار هر کس, در هر موقعیت و در هر سن و سال می آید. ویرایش آزاد و بازنویسی این جملات, از صاحب این قلم در ” بهفرم کفپوش ” است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.