ایمنی, بعد کار !

ایمنی, بعد کار !
9

ایمنی, بعد کار !

این یادداشت ” بهفرم کفپوش ” هفدهمین از مجموعه ” عکس ها سخن میگویند ! ” می باشد. در این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” تمرکزمان تنها بر یک تصویر است که به نحوی ( خواه مستقیم یا غیرمستقیم ) با مباحث این شاخه دکوراسیون داخلی ساختمان, یعنی انواع کفپوش ساختمانی ارتباط دارد. در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” اشاره شد که از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, یکی هم امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا جنبه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا در برگیرنده وجوه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی باشد که این عکس تلنگر آن است. امید آنکه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” نیز در خدمت هدف اصلی این سایت, یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی و خاص در زمینه این شاخه دکوراسیون داخلی ساختمان, یعنی انواع کفپوش ساختمانی باشد.

ما پیشتر در ” بهفرم کفپوش ” درباره اهمیت رعایت اصول ایمنی در کار بسیار نوشته ایم. گفتیم که قبل از شروع به هر کار لازم است طرح و برنامه داشته, باندازه کافی تدارک دیده و . . . در طول کار ( از جمله حمل و نصب انواع کفپوش ساختمانی ) مراقبت نمائیم تا هزینه های مالی و زمان کار از کنترل خارج شود.

این موضوع بطریق اولی درباره اصول ایمنی نیز مصداق دارد. یعنی قبل از دست بکار شدن در هر زمینه ( از جمله حمل و نصب انواع کفپوش ساختمانی ) مهمترین کار تدارک مسائل ایمنی برای شروع بکار است. رعایت این اصول در حین و حتی اتمام کار اهمیت جدی دارد. اما این یادداشت ” بهفرم کفپوش ” قصد دارد به مسائلی دیگر اشاره کند که درون این تصویر مستتر است.

مشکل در کجاست : حرص و . . . غرورِ راننده, بی مسئولیتی موسسه حمل, غیاب ماموران راهنمائی و رانندگی یا . . . تنگ نظری صاحبِ بار ! ؟

نخستین چیزی که در عکس بچشم می آید, البته برای ما بسیار آشناست. اما ظاهرا تصویر مربوط به کشوری دیگر می باشد. میدانیم که طبق اصول راهنمائی و رانندگی, برای حمل هر بار باید از کشنده ای استفاده نمود که متناسب با طول بار باشد.

وانت از آن نوع است که براحتی توان حمل حدود 2 تن بار را دارد. شاید بهمین جهت است که صاحب بار حیفش می آمده که تنها برای حمل چند پاکت 50 کیلوئی سیمان, چنین کرایه ای را بپردازد ! ؟

چرخ دستی پشت وانت نشان از حرفه ای بودن موسسه حمل می باشد و عجبا که معمولا بیشترین سوانح, کارِ کسانی است که بهیچوجه در حرفه اشان ناآزموده نیستند ! ؟

شاید راننده وانت از این ابتکار خود بسیار هم خرسند باشد. اما اتفاقا چرخ دستی با امکان معین مانور, میتواند ضریب خطر و تصادف را بمراتب افزایش دهد !

هرچند شاید در برخی کشورها خط سبقت متفاوت از ایران باشد, اما بنظر میرسد این وانت در خط سبقت میراند. قطعا در قوانین راهنمائی و رانندگی هر کشور, محدودیتهائی معین برای رانندگی در خط سبقت وجود دارد. در ضمن ظاهرا در کشورهای دیگر نیز میزان خلاف در رانندگی در مسیرهای خلوت بمراتب بیشتر است ! ؟

 میگویند مرغ همسایه, غاز است ! اما در کشور ما معمولا آن وسائل نقلیه فاقد ضوابط ایمنی ( از جمله در عقب ) می باشند که بسیار مدل پائین و داغان اند ! ؟

ما در ” بهفرم کفپوش ” توقف و تامل بر عکس ها ادامه خواهیم داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.