ad2

درباره مسائل کفپوش لمینیت – 5

نصب قرنیز
101

درباره مسائل کفپوش لمینیت – 5

برخی جزئیات در نصب کفپوش لمینیت

هدف از بازنشر این مجموعه یادداشتها, ارائه منسجم مجموعه اطلاعاتی درباره ” مشخصات “ , ” زیرسازی “, ” نصب “, ” نظافت ” , ” نگهداری ” و ” جابجائی ” انواع کفپوش لمینیت می باشد. این مطالب قبلا بصورت پراکنده در سایت ” بهفرم کفپوش ” منتشر شده  است.

در اینجا تنها به مواردی از مباحث فوق خواهیم پرداخت که مختص این نوع پارکت است. لذا بنظر میرسد نیازی به بازنشر یادداشتهای مرتبط با مسائل حقوقی و . . . زیبائی شناسی کفپوش های ساختمانی نباشد.

در قسمت های پیشین این مجموعه یادداشتها, درباره ساختمان, زیرسازی و کلیات نصب کفپوش لمینت گفتگو شد. در این بخش به برخی نکات جزئی خواهیم پرداخت که مربوط به نصب این نوع کفپوش است.


گاهی برای جا زدن لمینیت انتهای کار, نیاز به ابزار و ابتکارات خاص هست !

مهمترین نکته در نصب کفپوش لمینیت هموار بودن زیرِکار است. در غیر اینصورت و موقع تردد و استفاده ممکن است کلیک تایلها شکسته یا صدمه ببینند. ناهمواری زیرِکار لمینیت از جمله دلائل به صدا افتادن ( غِژ غِژ ) این کفپوش در هنگام آمد و شد بر آنست.

برای جلوگیری از فشار نامتوازن به قسمتهای مختلف تایلهای کفپوش لمینیت, کیفیت و انعطاف پذیری فوم زیرِکار نیز بسیار اهمیت دارد. به همین جهت نمیتوان بدین منظور مثلا از موکت استفاده کرد که از انعطاف لازم برخوردار نیست.


استفاده از فوم مناسب زیرِکار لمینیت, ضمن راحتی مانع فشار به کلیک ها درهنگام تردد می گردد !

گاهی در تولید لمینیت مشکلاتی وجود دارد که کار را برای نصاب دشوار میکند. مهمترین این مشکلات عدم بادخور لازم بین زبانه و شیار طول و عرض کفپوش لمینیت, خشکی کلیک ها و اشکال در برش طولی یا عرضی تایلهاست.

وقتی کلیک ها بیش از حد جفتِ هم باشند, جا زدن تایل ها سخت بوده و احتمال شکستگی و آسیب موقع تردد بالا میرود. خلاصی بیش از حد کلیک های کفپوش لمینیت نیز بجز سر و صدای هنگام تردد, میتواند باعث شود تا با کمترین فشار زبانه و شیار از هم در روند. برای جلوگیری از خشکی کلیک ها معمولا از پارافین استفاده میشود.


با انتخاب زاویه درست و ضربه مناسب, میتوان کلیک ها بدون آسیب و فشار جا زد !

مهمترین مشکلات مربوط به برش کفپوش لمینیت, بدگونیائی در قوس طولی تایلهاست. این قوس ممکن است بصورت ” تقعر ” یا ” تحدب ” باشد. مشکلات برش باعث بوجود آمدن درز طولی یا عرضی بین تایلها میشود که بجز جنبه زیبائی, از نظر نفوذ رطوبت هم ناجور است.


نمونه درز طولی ناشی از تقعر برش طولی تایلها

نمونه درز عرضی ناشی از مشکل بدگونیائی در برش عرض تایلها

آخرین مرحله نصب کفپوش لمینیت, نصب ابزارهای پیرامون و میانه کار است. این ابزارها بجهت مورد استفاده نام های گوناگونی دارند. مهمترین و پرمصرفترین این ابزارها, انواع قرنیز است. قرنیز نه تنها باعث زیبائی دوچندان فضائی میشود با لمینیت فرش شده, بلکه مشکلات جزئی ناشی از برش پیرامون کار را نیز پوشش میدهد.

در انتخاب قرنیز گرچه مسائل مالی نیز دخیل است, اما دقت در شکل, اندازه و رنگ آن اهمیت بمراتب بیشتر دارد. قرنیزهای بزرگ و با ابزار پیچیده و متعدد برای فضاهائی مناسبتر است که از نظر مساحت بزرگتر و نیز نورگیرترند.


تضاد رنگ قرنیز با کفپوش و دیوار, ضمن جداسازی فضاها, جلوه و زیبائی هر بخش را نیز دوچندان میکند !

از جمله نکاتی که باعث افزایش زیبائی قرنیز میشود, وجود تضاد رنگی بین قرنیز, کفپوش لمینیت و دیوار است. پیشنهاد ما قرنیز با رنگ سیرتر از رنگ لمینیت و دیوار است. برش قرنیز نیز ( بویژه در کنج ها ) باید بسیار دقیق و تمیز باشد.


استفاده از تیغ اره های مناسب و تیز, در برش های دقیق و ظریف بسیار موثر است !

در قسمت بعدی این مجموعه یادداشت های ” بهفرم کفپوش ” به موضوع مهم ” نگهداری ” خواهیم پرداخت که شامل ” نظافت ” و ” تعمیرات جزئی ” نیز میشود.

ویدئو پیوست روش جالبی برای برش و نصب قرنیز در کنج اطاقها را نشان میدهد که در مواردی بکار می آید که دلائل خاص نمیتوان شاخه های قرنیز را فارسی کرد :

https://www.instagram.com/p/CSRgkozD2yA/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.