برخی دلائل درز طولی یا عرضی کفپوش لمینیت

3,312

برخی دلائل درز طولی یا عرضی کفپوش لمینیت

درباره درزهای ناشی از تقعر و تحدب تایل های کفپوش لمینیت قبلا مطلبی تقدیم نموده بودیم. در آنجا اشاره شد که وقتی طول یک تایل مقعر ( اصطلاحا ” کاس” ) باشد, دو سر تایل ها بهم چسبیده و درز بسیار کوچکی در وسط دیده میشود. برعکس وقتی یک کفپوش لمینیت محدب ( سینه ) باشد, این درز در دو سر دو تایل بچشم میخورد.

نمونه درز طولی کفپوش لمینیت ( درز در وسط )

در آن یادداشت توصیه شده بود که اگر مرجوع کردن تایل های معیوب, بهرجهت مقدور یا به صرفه نباشد, میتوان درزها را با استفاده از گوه در انتهای کار و دیوار, با ضربه چکش برطرف کرد.

     نمونه دیگری از درز طولی کفپوش لمینیت                                ( درز در وسط )

اینجا میخواهیم به مشکل دیگری در اینمورد اشاره کنیم که باعث ایجاد درز موربی در طول یا کله تایل کفپوش لمینیت میشود. این مشکل زمانی بروز میکند که گوشه های تایل های لمینیت باصطلاح ” بدگونیا ” باشند. در چنین حالتی زاویه گوشه های تایل لمینیت مقدار بسیار ناچیزی بیش یا کمتر از 90 درجه می باشد. بدین شکل تایل کفپوش لمینیت از حالت مستطیل خارج شده و بمیزان ناچیزی شبیه متوازی الاضلاع میشود. بدین ترتیب درز طولی یا عرضی بین تایل ها, حالت مورب پیدا میکند.

کفپوش لمینیت
 درز عرضی مورب ناشی از بدگونیائی تایل های لمینیت

در چنین حالتی نیز اگر مرجوع کردن تایل های بدگونیا, بهرجهت مقدور نباشد تنها راه جلوگیری از درز بین تایل ها, نصب موازی است. به این ترتیب اگر طول تایل ها با یکدیگر موازی باشند, بجای آنکه فاصله موربی در عرض تایل ها, درز به دو انتهای کله کار با دیوار منتقل میشود که نهایتا توسط قرنیز پوشش داده میشود.

اگر بدگونیائی مربوط به همه تایل ها نباشد, قبل از نصب باید همه بسته ها بازنموده و تایل های بدگونیا کفپوش لمینیت را جدا و در یک ردیف نصب کرد. والا دو تایل گونیا و بدگونیا بهیچوجه در مجاورت هم قابل نصب نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.