عکسها سخن میگویند ! –  21

تصویر یکی از میادین رشت
2

طفلِ گمشده ای بنام شادی !

این یادداشت ” بهفرم کفپوش ” بیست و یکم از مجموعه ” عکس ها سخن میگویند ! ” می باشد. در این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” تمرکزمان تنها بر یک تصویر است که به نحوی ( خواه مستقیم یا غیرمستقیم ) با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد. در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” اشاره شد که یکی از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا جنبه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا در برگیرنده وجوه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی باشد که این عکس تلنگر آن است. امید آنکه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” بهفرم کفپوش ” , یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی و خاص در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

طفلی بنام شادی, دیریست گمشده !

عکس مربوط به یکی از میادین شهر رشت و البته چندان جدید نیست. با توجه به رویدادهای اجتماعی چند سال اخیر, میتوان تصور کرد که عکسی تازه از این میدان, میتواند چقدر متفاوت از این باشد ! ؟

در این تصویر ” تناقض ” های متعددی بچشم می آید که هم نشینی اشان بسیار جای تامل است. شاید مهمترین تضاد, سیمای بسیار باز و شادی طبیعی دختر جوان جلوی عکس با زنان و دخترانی است که نه ” برجسته ” شده و ضمنا کاملا در ” حاشیه ” قرار دارند ! ؟

از زره جامه تان اگر بشکوفید

بادِ دیوانه

یالِ بلند اسبِ تمنا را

آشفته کرد خواهد !

اما عکس تضادهای دیگری را هم, کنار هم ثبت کرده است. ساختمانی که بجهت نوع سقف شیروانی و . . . مصالح و فرم دریچه و . . . پنجره ها, یادآور روزگاری است که نه با آن دختران و زنان حاشیه و نه با تک دخترِ متن عکس که مشغول دانه دادن به پرندگان است, همخوانی ندارد ! ؟

هرچند در ” حاشیه ” , دخترانِ دیگری هم هستند که حداقل ظاهری متفاوت دارند. عکاس گرچه اینها را هم ثبت کرده, اما بزرگشان نکرده است ! ؟

و . . . کوتاه سخن و سخنِ آخر ازهمنشینی مسالمت آمیز( ! ؟ ) اینهمه تضاد, که جداٌ جای تامل است !

برگ درختان سبز, در نظر هوشیار

هر ورقش دفتریست معرفت کردگار !

ما در ” بهفرم کفپوش ” , توقف و تامل بر عکس ها ادامه خواهیم داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.