ad2

در جهت تناسب اندام خویش همواره بکوشیم !

نقش ورزش در تناسب اندام
84

در جهت تناسب اندام خویش همواره بکوشیم !

یکی از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است. بهمین جهت در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث هر شاخه دکوراسیون داخلی ساختمان ( از جمله مسائل انواع کفپوش ساختمانی ) ارتباط دارد.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” بهفرم کفپوش ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان ( از جمله در شاخه انواع کفپوش ساختمانی ) باشد.

در این یادداشت ” بهفرم کفپوش ” استثنائا بر دو عکس و نمودار تمرکز داریم. در این نمودار هر رنگ به ما میگوید که چقدر لاغر یا چاق هستیم. با ترسیم بردارهای قد و وزن متوجه میشویم که اندام ما در کدامیک از این محدوده ها قرار دارد.

رنگ آبی نمایانگر لاغری  و رنگ قرمز نشاندهنده چاقی است. رنگ زرد بما میگوید که قدری اضافه وزن داریم و رنگ سبز نمایانگر تناسب اندام است.

تصویر دوم گرچه زیباست و بسیار به دل می نشیند, اما اولا برای همگان مقدور نیست و در ثانی معمولا آسان فراهم نمیشود و سالها و همیشه باید برایش کوشید, رژیم گرفت و . . . ورزش کرد !

در این نمودار هر رنگ به ما میگوید که چقدر لاغر یا چاق هستیم. با ترسیم بردارهای قد و وزن متوجه میشویم که اندام ما در کدامیک از این محدوده ها قرار دارد.
رنگ آبی نمایانگر لاغری  و رنگ قرمز نشاندهنده چاقی است. رنگ زرد بما میگوید که قدری اضافه وزن داریم و رنگ سبز نمایانگر تناسب اندام است.

یکی از وجوه اشتراک دکوراسیون داخلی ساختمان ( از جمله در شاخه انواع کفپوش ساختمانی ) با نوع پوشش و تناسب اندام اشخاص, مسائل زیبائی شناسی است. صنعت مُد, سینما و . . . تبلیغات بازرگانی میکوشند نوعی از اندام, پوشش و . . . چهره ها را بعنوان الگوی زنها و مردان و . . . دخترها و پسرانی را از نوزادی تا کهنسالی به جامعه معرفی کنند که از جمله بواسطه تناسب اندام ممتاز و معمولا شبیه اغلب مردم کوچه و بازار نمی باشند ! ؟

از سوی دیگر نوعی از افراط هم وجود دارد که تحت عنوان ” بدن خود را دوست بداریم ! ” در واقع توجیه کننده تنبلی و بی تفاوتی اجتماعی نسبت به مساله تناسب اندام می باشد که مستقیما بر سلامت جسم و جان مردم تاثیر دارد.

واقعیت آنست که بسیاری از ویژگیهای ظاهری ما اکتسابی و ژنتیک بوده و اشخاص درباره بسیاری از خصوصیات فیزیکی خود, از جمله قد و . . . وزن نقش چندانی نمیتوانند داشت. اشخاص دارای استعداد چاقی یا لاغری متفاوتند و شرایط کار و زندگی و . . . فرصتهای مردم هم باهم فرق دارد و شاید همگان نتوانند آنچنان که باید و شاید برای تناسب اندام خود بکوشند ! ؟

شاید مشکل تنها محدود به استفاده ابزاری از ” اندام های مناسب ” در تبلیغات بازرگانی و . . . سینما نبوده, بلکه نگاه ما نیز نیازمند بازنگری و ” شستشو “ست ! ؟

شاید بهتر آنست که با وجود الگوهای مناسب, از جمله در انتخاب پوشش یا . . . تناسب اندام, با ارتقاء دانش و آگاهی از هرگونه تندروی و ” چشم و همچشمی ” دوری کنیم ! ؟

ما در ” بهفرم کفپوش ” توقف و تامل بر عکس ها همچنان ادامه خواهیم داد.

شاید قدری بی ربط با مضمون سایت بنماید, اما ضمن استفاده و لذت از متن ترانه ” from souvenirs to souvenirs ” و صدای پراحساس و با قدرت زنده یاد دمیس روسِس میتوانیم در اینباره بیندیشیم که ممکن است برخی از اندام متناسب تری برخوردار باشند, اما مجموعه گسترده زیبائی های هر انسان تنها در ” اندام ” او خلاصه نمیشود ! ؟

https://www.instagram.com/p/CghZV_zpHX5/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.