نازک اندیشی اهل ساختمان

اهالی ساختمان و هنر
10

نازک اندیشی اهل ساختمان

ما در ” بهفرم کفپوش ” از مجموعه ” عکس ها سخن میگویند ! ” پیشتر 13 شماره را تقدیم کرده ایم. در این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” تمرکزمان تنها بر یک عکس است که به نحوی با یکی از حوزه های دکوراسیون داخلی ساختمان ( از جمله در زمینه انواع کفپوش ساختمانی ) در ارتباط است.

در مقدمه این یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه از یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” نیز در خدمت هدف اصلی این سایت, یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان ( از جمله در حوزه انواع کفپوش ساختمانی ) باشد.

نمائی بازتر از دیوار کارگاه ساختمانی

میگویند شغل اشخاص, خواه ناخواه در شخصیتشان تاثیر دارد. اما ظاهرا در این باره چندان هم با قطعیت سخن نمیتوان گفت. بعنوان نمونه میشود به اهالی ساختمان اشاره کرد که هرچند سر و کارشان اساسا با چیزهای ” سخت ” و ” زمخت ” است, اما در روحیاتشان بسیار باریک اندیشی ها میتوان یافت.

این عکس مربوط به دیوار کارگاه ساختمانی در بلوار کشاورز است که ظاهرا باید پنجره اطاق کارگری یا نگهبان باشد که البته آنرا هیچگاه نمی بایست باز کرد ! ؟

تابلو سنگی بیرون شیشه بی شباهت به چشم نیست که کارش نگریستن به جهان است !

این تابلو را استادکار بنا و سیمانکاری با تکه هائی از سنگ های گوناگون و رنگارنگ فراهم آورده است. زیر شیشه سکوریت شاید در آستانه کدامین نوروز, شعری نوشته و چسبانیده اند که ظاهرا می بایست توسط  رهگذران خوانده شود ! ؟

نمائی بازهم بازتر از دیوار کارگاه ساختمانی

و . . . شعر حافظ که البته هم باید, هم ” پوشیده ” و هم به خط خوش باشد !

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی, چراغ دل بر افروزی !

ما در ” بهفرم کفپوش ” توقف و تامل بر عکس ها همچنان ادامه خواهیم داد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.