زنان و کارهای ” سنگین “

نصب لمینیت
180

زنان و کارهای ” سنگین “

یکی از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است. بهمین جهت در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ( منجمله انواع کفپوش ) ارتباط دارد.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” بهفرم کفپوش “, یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان ( منجمله انواع کفپوش ) باشد.

آیا در مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان, از زنان تنها برای طراحی, تبلیغ, فروش یا . . . آموزش میتوان استفاده کرد ! ؟

با نگاه بدبینانه این عکس را نیز میتوان زیرمجموعه استفاده ابزاری از زنان دانست که از جمله در تبلیغات تجاری کشور ما نیز به هرجهت مورد توجه است.

از سوی دیگر برخی مشاغل ( از جمله نصب انواع کفپوش های ساختمانی ) را عموما بعنوان ” مردانه ” میدانند.همانطور که برخی مشاغل ( نظیر آموزگاری در مهدکودک و سالهای نخست دبستان ) را بیشتر ” زنانه ” می نامند.

ما در سایت ” بهفرم کفپوش ” قصد ورود به مباحث اجتماعی, فرهنگی و . . . سیاسی در این حوزه, از جمله ” فمینیسم ” نداریم. اما تنها بهمین اکتفاء می کنیم که دیدگاه مقابلی هم در اینمورد وجود دارد که تحت عنوان ” برابری جنسیتی ” برای کار زنان و مردان, به هیچ حد و مرزی قائل نیستند.

از آنجا که مقدمه نصب کفپوش لمینیت, اجرای فوم سایلنت زیرِکار است, بنظر میرسد این تصویر جنبه آموزشی داشته باشد. اما مجموعه عناصر موجود ( از جمله کفش راحتی مناسب نصاب ) در تصویر بگونه ایست که آنرا نمیتوان صرفا ” تبلیغاتی ” نامید.

مشکل دیگر در کار نصاب کفپوش لمینیت, عدم نظم و ترتیب در استفاده از تایل های درون هر جعبه است. هرچند سریال تولید هر سفارش باید یکسان باشد, اما در موقع کار باید جعبه ها را یک به یک باز کرده و تایلهای درون هر جعبه را بترتیب کنار هم نصب نمود.

چون سخن از یک تصویر است, شاید پُرگوئی نیز چندان مناسب نباشد. لذا به همین مقدار اکتفا می کنیم و تنها یادآور میشویم که روزگاری هر استادکار نجار, آهنگر, مکانیک, بنا, نصاب انواع کفپوش های ساختمانی و . . . ناظم, مدیر مدرسه یا معلم را با صورت ظاهر خاصی می شناختند.

این ” سنت ” در تصویر زنان و مردان اهل سیاست, هنر و . . . علم و تجارت نیز وجود داشته است. اما بنظر میرسد در این زمینه هم باید چشمها را شست و جور دیگری باید دید ! ؟

ما این مجموعه یادداشتهای ” بهفرم کفپوش ” را با  توقف و تامل بر عکس ها ادامه خواهیم داد.

در این ویدئو کوتاه با بخش روکش گیری از ” گرده بینه ” در یک کارخانه نسبتا قدیمی آشنا میشویم. کارخانه ظاهرا در یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا واقع است. شاید این سخن به مذاق برخی خوش نیاید, اما چگونه میتوان این ویدئو را به تماشا نشست و بیخیال کار زنان کارگری بود که برای ارتزاق مجبورند در چنین قسمتهای سنگین و بسیار خطرناک کارخانه کار کنند ! ؟

https://www.instagram.com/p/CViFIBJo8dD/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.