گریزی به مساله ” تعدیل ” نیرو !

ترازوی عدالت
8

گریزی به مساله ” تعدیل ” نیرو !

مطالب سایت ” بهفرم کفپوش ” البته عمدتا به مباحث فنی و عمومی مرتبط با انواع کفپوش های ساختمانی اختصاص دارد که جزء مهمی از دکوراسیون داخلی ساختمان می باشد. اما چنانچه پیشتر نیز بارها در ” بهفرم کفپوش ” نوشته ایم, گاه گزیری از اشاره به مواردی نیست که به هر جهت و غیرمستقیم بر کار اصناف مرتبط با کفپوش نیز تاثیر دارد. یادداشت پیش روی ” بهفرم کفپوش ” در همین ارتباط تقدیم میشود.

یکی از نکات هم مضحک و بشدت تاسف بار, دستکاری سوداگرانه در تعابیر و اصطلاحاتی است که زمانی بار ارزشهائی بس متعالی داشته اند. نمونه آن بازی با کلمه عدل و تبعات غیرانسانی سیاست های اقتصادی تحت عنوان ” تعدیل ” است.

مدیران و مسئولانی که تصمیم به تسویه این یا آن نیرو میگیرند, چقدر خود را در غم و مشکلات آنان شریک میدانند ! ؟

معنای این سخن مسلما بی توجهی به مساله مهم و حیاتی سود در برنامه ریزی بنگاههای اقتصادی ( از جمله در زمینه انواع کفپوش ساختمانی ) نمی باشد. تجربه نشان داده عدم شفافیت در حسابرسی این بنگاهها و تلاش برای لاپوشانی و ماستمالی زیانهای ناشی از قیمت تمام شده غیررقابتی و بالا و غیراقتصادی کالاهای تولیدی این بنگاهها, در نهایت بویژه و از همه بیشتر به زیان جدی و جبران ناپذیر به کارکنان و زحمتکشان آن بنگاهها ( از جمله در حوزه های گوناگون مرتبط با انواع کفپوش ساختمانی ) منجر شده و میشود.

گزارش پیوست این یادداشت ” بهفرم کفپوش ” نمونه جالب توجهی از موضوع مورد بحث در کشور پیشرفته ای نظیر کانادا است. در این گزارش صرف نظر مساله بی عدالتی بین کارکنان معمولی و مدیران ارشد, آنچه بویژه جلب نظر می نماید شفافیت در آمار و آزادی قابل ملاحظه مطبوعات در مقایسه با موارد مشابه در کشورمان است.

دیرگاهیست که دیگر چشمان عدالت نیز باید گشوده شود ! ؟

در این گزارش عنوان میشود که شرکت مخابراتی مشهور Bell در شرایطی تصمیم به تسویه 1300 نفر از نیروهای خود گرفته که مدیران ارشد آن در سالهای اخیر, علیرغم مشکلات جدی مالی شرکت, در تعیین حقوق و مزایای خویش هیچ کم نمی گذاشته اند !

گزارش این روزنامه فارسی زبان چاپ کانادا را بدون کمترین تغییر و با همان ادبیات پیوست است. ” آتش ” برای این گزارش عنوانی غیرجنجالی نیز انتخاب کرده که آنهم بسیار درس آموز و قابل تامل است.

ما در ” بهفرم کفپوش ” ضمن فرصتهای مناسب دیگر, بازهم در این باره باهم گفتگو خواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.