سخنی درباره تناقض در رابطه هوش مصنوعی و تکالیف درسی

کمک درسی های کامپیوتری
16

سخنی درباره تناقض در رابطه هوش مصنوعی و تکالیف درسی

ما در ” بهفرم کفپوش ” پیشتر نیز مطالبی درباره نقش ماشین در اُفتِ مهارت های دستی ( منجمله در استادکاران جدید رشته های گوناگون فنی- از جمله نصاب های انواع کفپوش و لمینیت ) تقدیم نموده ایم. این یادداشت ” بهفرم کفپوش ” در همان راستا و البته در زمینه کاملا متفاوت ارائه میگردد.

استفاده از امکانات کامپیوتری تا چه حد در ارتقاء یا اُفتِ تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد ؟

هم سن و سالهای من حتما بخاطر دارند که در آن دوران, دانش آموزان ( تا قبل از مقطع دانشگاه ) حتی مجاز به استفاده از ماشین حساب نبودند. در آن دوران اساس آموزش مبتنی بر کلی تمرین های درسی : از مشق شب های متعدد تا بیشمار تمرینات ریاضی در پایان هر درس جبر, هندسه یا . . . مثلثات بود.

بعدها در ” نظام جدید آموزشی ” مساله تمرین تقریبا بکلی کنار گذاشته شد و همین باعث اُفتِ تحصیلی بسیاری از دانش آموزان آن دوران گردید.

چند سال بعد نظام آموزش و پرورش وقت کوشید نوعی تعدیل بین ” نظام قدیم ” و ” نظام جدید ” آموزشی فراهم آورد. به این ترتیب از جمله در مساله ” تمرینات درسی ” تلاش شد تا راهی میانه بیابند که بقول معروف نه به آن شوری و به این بی نمکی نباشد !

ما در ” بهفرم کفپوش ” ضمن فرصتهای مناسب بعد خواهیم کوشید در این باره نیز بیشتر باهم گفتگو کنیم. این مقدمه صرفا بدانجهت قلمی شد تا بینندگان گرامی سایت ” بهفرم کفپوش ” را با مقاله ای آشنا کنیم که در روزنامه فارسی زبان ” آتش ” چاپ تورنتو, مورخ 21 سپتامبر 2023 چاپ شده و به مساله استفاده دانش آموزان از برنامه های هوشمند کامپیوتری جهت انجام تکالیف خود می پردازد.

چه تفاوتی هست بین کمکهای درسی حقیقی دانش آموزان به یکدیگر با استفاده از برنامه های کمک آموزشی کامپیوتری ؟

این مطلب گرچه مربوط به نظام آموزش دانشگاهی در کشورهای ” از ما بهتران ” است, اما تامل در آن به کار ما نیز می آید.

عنوان مقاله ” نيمى از دانش آموزان و دانشجويان در کانادا براى انجام تكاليف خود از هوش مصنوعى استفاده مى كنند ” می باشد که ما در ” بهفرم کفپوش ” بجهت حفظ امانت, آنرا همانگونه و بدون کمترین ویرایش اینجا بازنشر می نمائیم.

نيمى از دانش آموزان و دانشجويان در کانادا براى انجام تكاليف خود از هوش مصنوعى استفاده مى كنند

يافته هاى يك نظرسنجى جديد نشان مىدهد كه استفاده از هوش مصنوعى در ميان دانش آموزان و دانشجويان كانادايى افزايش يافته است. با اين وجود، به دليل عدم وجود دستورالعملهاى شفاف در زمينه استفاده از اين تكنولوژى در مدارس، دانش آموزان و دانشجويان در يک دو راهى اخلاقى گير افتاده اند. از يك سو، استفاده آنها از هوش مصنوعى احتمالا نوعى تقلب محسوب مى شود. اما از سوى ديگر، اگر اين كار را انجام ندهند، از هم كلاسى هايشان عقب می افتند.

دانش آموزان و دانشجويان كانادايى از ابزارهای هوش مصنوعى مانند -DALL ,Bard ,ChatGPT Midjourney ,E و DeepMind براى انجام كارهايى مانند ايده پردازى، تحقيق، نوشتن و غيره استفاده مى كنند.

براساس نظرسنجى جديد شركت مشاوره تجارى KPMG، بيش از نيمى از دانش آموزان و دانشجويان بالاى ١٨ سال كانادايى، يعنى ٢ه درصد از آنها از هوش مصنوعى براى تكميل تكاليف مدرسه يا قبولى در امتحان استفاده كرده اند.

با اين وجود، ٤٠ درصد از اين افراد، احساس مى كنند كه اين كار، نوعى تقلب است.  براساس اين نظرسنجى كه بيش ازده هزار كانادايى بالاى ١٨ سال را در ماه مه مورد بررسى قرار داد، حدود ٩٠ درصد از دانش آموزانى كه از هوش مصنوعى استفاده كرده بودند، شاهد بهبود كيفيت تكاليف مدرسه خود بودند.

نزديک به ٧٠ درصد نيز اعلام كردند كه با استفاده از اين ابزارها، نمره های آنها بهبود يافته است. اين نظرسنجى نشان داد كه تنها ٣ درصد از دانش آموزان به معلمان خود مى گويند كه از ابزارهای هوش مصنوعى براى انجام تكاليف خود استفاده می كنند.

اكثر دانش آموزان و دانشجويان نمی دانند كه سياست مركز آموزشی اشان در اين رابطه چيست و استفاده از هوش مصنوعى عواقبى دارد يا خیر. اين مساله نشان میدهد نهادهای آموزشى با يک معضل جديد روبرو هستند و بايد به سرعت اصول راهنمائی براى نحوه استفاده دانش آموزان و دانشجويان از هوش مصنوعى را تدوين كنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.