بازهم درباره اهمیت زیرسازی و نصب اصولی کفپوش pvc
خانه » کفپوش PVC » روش های نصب کفپوش pvc » بازهم درباره اهمیت زیرسازی و نصب اصولی کفپوش pvc
بازهم درباره اهمیت زیرسازی و نصب اصولی کفپوش pvc

بیننده محترمی از طریق بخش دیدگاهها مشکلی را مطرح نموده اند که بلافاصله بعد نصب کفپوش pvc پیش آمده است. از آنجا که موضوع میتواند برای دیگر بینندگان سایت ” بهفرم کفپوش ” نیز مهم باشد, عین پرسش ایشان و پاسخ ما را پیوست تقدیم می گردد.

بازهم درباره اهمیت زیرسازی و نصب اصولی کفپوش pvc

پرسش :

سلام امروز کفپوشpvc نصب کردم کف موزایئک هستش بعد نصب که چند ساعت گذشته بعضی جاها هنوز کفپوش نچسبیده لبه هاش بالا هستش. نصاب گفت بدلیل سرما هستش. اتاق گرم بشه خودش نرم میشه میره پایین میچسبه بدجور رو اعصابمه. چیکار کنم؟

پاسخ :

با سلام متقابل و ضمن تشکر از حسن اعتماد شما,

این موضوع میتواند دلایل متعددی داشته باشد. اگر مشکل مربوط به دفرمه بودن برخی تایل های کفپوش pvc نباشد, نصب یا زیرسازی درست انجام نشده و به هر جهت نصاب و فروشنده کفپوش pvc باید پاسخگو باشند. پیشنهاد ما آنست که موضوع را با ایشان در میان گذاشته و تا زمان رفع عیب از تسویه حساب کامل با فروشنده و نصاب امتناع نمائید.

نمونه یک تایل دفرمه شده کفپوش pvc

در مورد اصول زیرسازی و نصب با چسب خمیری یا صنعتی ( از جمله اصول نظافت قبل از نصب ), نکات مشروحی در بخش ” روشهای نصب کفپوش pvc ” وجود دارد که با جستجو میتوانید پیدا کرده و مطالعه فرمائید. تیتر برخی از دلائل وَر آمدن کفپوش pvc بعد از نصب بشرح زیر است:

یک ) ممکن است قبل و بعد زیرسازی و قبل استفاده از چسب کفپوش pvc , کف زمین کاملا از گرد و غبار ( بویژه دوده و چربی ) نظافت نشده باشد.

دو ) شاید در نصب تعجیل شده, زمان لازم برای هماهنگی کفپوش pvc با دما و رطوبت محیط رعایت نگردیده است.

سه ) اگر زیرسازی کاملا خشک نشده باشد, ممکن است چسب از لایه زیرسازی جدا شود.


استفاده از چسب بتن در زیرسازی باعث میشود این لایه براحتی از کف جدا نشود !

چهار ) ممکن است چسب خمیری ضخیم تر از میزان استاندارد استفاده شده و یا موعد مقرر برای تردد بعد از نصب به درستی رعایت نشده باشد.


ضخامت کم یا زیاد چسب خمیری یا تردد زودتر از موعد مقرر میتواند به وَر آمدن کفپوش منجر شود !

پنج ) شاید در استفاده از چسب صنعتی, یکی از دوسطح پشت کفپوش pvc یا کف زمین چسب نخورده یا زمان لازم خشک شدن نسبی چسب رعایت نشده باشد.


بهتر است چسب صنعتی برای هم پشت کفپوش و کف زمین استفاده شده و قبلا مطمئن شویم که چسب باندازه کافی خشک شده باشد !

ضمن آرزوی سلامتی, امیدواریم با مسئولیت پذیری فروشنده و نصاب زحمتکش
کفپوش pvc , مشکل شما بشکل مناسب برطرف شود.

دیدگاه خود را وارد کنید