سخنی درباره شرایط نمایندگی کفپوش و لمینیت
خانه » برخی نکات آموزشی در زمینه مدیریت » سخنی درباره شرایط نمایندگی کفپوش و لمینیت
سخنی درباره شرایط نمایندگی کفپوش و لمینیت

سخنی درباره شرایط نمایندگی کفپوش و لمینیت

یکی از درخواستهای معمول فروشگاههای تزئیناتی ( بویژه در شهرستان ها ) از کارخانه تولیدی یا واردکنندگان کفپوش pvc و پارکت لمینت, اعطای نمایندگی فروش در یک محل, شهر یا شهرستان است.

نمایندگی فروش در محدوده چند فروشگاه, متناسب با میزان توانائی در پاسخگوئی مناسب و بموقع به مصرف کنندگان آن محدوده است !

پیش از این طی دو مطلب ” سخنی درباره ویژگی متفاوت رقابت در صنف تزئینات داخلی ساختمان ” و ” برخی فرصت های رقابت در صنف تزئینات داخلی ساختمان ” نکاتی درباره ویژگیهای خاص فروش در صنف تزئینات داخلی ساختمان عرض شد که به همین موضوع مرتبط است.

اگرچه بنظر میرسد مهمترین شرط نمایندگی, پتانسیل پوشش فروش در حد آن محل, شهر یا شهرستان باشد, اما از آن مهمتر توانائی مناسب در پاسخگوئی به مصرف کنندگان است. آنچه از فروش کفپوش pvc و پارکت لمینیت مهمتر است داشتن تیم مناسب, وقت شناس, خبره و منصف زیرسازی و نصب می باشد.

از سوی دیگر نماینده بعنوان چشم بینای مالک آن برند, باید موارد فنی و ضعف های احتمالی کفپوش pvc یا پارکت لمینیت را بموقع باطلاع تولیدی یا واردکننده برساند تا از ضرر و زیان بیشتر به سرمایه گذار جلوگیری شود.

نمایندگی فروش کفپوش pvc و پارکت لمینیت در یک محل, شهر یا شهرستان در درجه اول باید پاسخگوی اعتبار آن کارخانه تولیدی یا واردکننده کالا باشد. به این ترتیب یک فروشگاه یا دفتر تزئیناتی به نسبت دارا بودن تیم مجرب نصب, میتواند از عهده نمایندگی فروش در محدوده وسیعتری از محل خود برآید.

دیدگاه خود را وارد کنید