نوبهار است, در آن کوش که خوش دل باشی ! ؟

بهارانه 1402
8

نوبهار است, در آن کوش که خوش دل باشی ! ؟

غریب بهاری و ناگفتنی بهارانه ای !

دو روز بیشتر به دمیدن 1402 نمانده و هنوز دلمان بهاری نمی شود ! ؟ داستان سالی که گذشت را گفتن نمیتوان. در این حال حافظا بگوی که خوش دل, چون توانیم بود ! ؟

امید که این آخرین سالی باشد که اینچنین حال و دل نا آماده, به استقبال سال نو می رویم ! ؟

                                                    تهران- 26 اسفند 1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.