نگاهی به یک خرید و فروش خوب یک کفپوش پارکت لمینیت

آن رضایتی پایدار است که پس از مصرف نیز تداوم یابد !
1,798

نگاهی به یک خرید و فروش خوب یک کفپوش پارکت لمینیت

این مطلب اگرچه جنبه عمومی دارد, اما توجه ویژه ما به کسانی است که به کسب و کار در رشته ” دکوراسیون داخلی ساختمان ” مشغول هستند. از جمله این گروهها, دفاتر معماری داخلی ساختمان, فروشگاههای تزئینات داخلی ساختمان و صنف محترم نصاب می باشند که از جمله به نصب انواع کفپوش های ساختمانی ( از جمله انواع کفپوش های pvc , پارکت چوبی و لمینیت ) اشتغال دارند.

ما ذیل مبحث مدیریت خواهیم کوشید درباره سایر مسائل مدیریت ( از جمله ویژگیهای خاص یک فروشنده موفق ) به تفکیک و بیشتر گفتگو کنیم.

ما معتقدیم یک معامله خوب, از جمله در رشته ” دکوراسیون داخلی ساختمان “, یک معامله بُرد – بُرد است که در آن همه طرفهای معامله, یعنی خریدار, فروشنده و نصاب این یادداشت درباره برخی عوامل مهم در یک معامله خوب را بدانجهت در سایت ” بهفرم کفپوش ” بازنشر میدهیم که اینگونه مطالب میتواند از جمله در ارتقاء و تعمیق نگاه مجموعه ای که یک ” تیم ” را تشکیل میدهند مفید باشد. کار تیمی در روزگار ما اهمیت روزافزونی یافته است و خیلی از کارها ( مثل نصب انواع کفپوش pvc ) که در گذشته جنبه فردی داشتند, بتدریج به مجموعه کارهای جمعی بدل شده اند که بدون آموزش و بازآموزی کار تیمی دیگر نمیتوانند آینده آنچنانی داشته باشند.

در یادداشت مقدمه سایت اشاره شد که هدف اصلی از ایجاد فضای مجازی ” بهفرم کفپوش ” پاسخ به نیاز مبرم ارتقاء دانش عمومی در زمینه شناخت انواع کفپوش ( از جمله کفپوش پارکت لمینت ), موارد استفاده و تمایزات, نحوه نصب صحیح و فنی و . . . نحوه نگهداری و استفاده درست از هریک از انواع کفپوش است.

در تکمیل آن سخن میتوان گفت خرید یا فروشی موفق, پایدار و رو به رشد است که مصرف کننده نهائی نه در موقع خرید, بلکه چندین ماه و سال پس از استفاده, از انتخاب خود کمال رضایت را داشته باشد. این رضایت شامل تمام مواردی است که جزء به جزء در سایت مورد بحث واقع شده و در آینده باید تکمیل شود.

   آن رضایتی پایدار است که پس از مصرف نیز                                   تداوم یابد !

انتخاب نوع جنس ( با توجه به نوع مصرف و موقعیت استفاده ), رنگ, طرح و . . . در وهله آخر قیمت از جمله مواردی است که زیر مجموعه ” یک انتخاب مناسب ” میشود. حال آنکه متاسفانه به سبب نقص دانش عمومی در زمینه کفپوش ها, مهمترین نکته مورد نظر در خرید ( و فروش ) تنها قیمت و بودجه مصرف کننده است.

تجربه نشان میدهد که حتی یک خرید اُکازیون, ولی نامناسب در درازمدت کاملا به زیان بودجه و زندگی خریدار است. زیان این معامله نامناسب نهایتا به فروشنده هم خواهد رسید.

مشغله رو به افزایش در زندگی شهری امروز ( که ترافیک کم اهمیت ترین آنست ) شرایطی را فراهم نموده که نه خریدار و فروشنده, حتی در صورت اطلاعات مناسب نیز فرصت کافی برای بررسی تمام گزینه های ممکن برای ” یک انتخاب مناسب” را ندارند. سایت فنی و تخصصی ” بهفرم کفپوش” این فرصت را بخوبی در اختیار هر دو طرف میگذارد که تنها زمانی پای معامله بیایند که تقریبا انتخاب خود را نهائی نموده باشند. اطلاعات مناسب نصب ارائه شده در سایت, علاوه بر راهنمائی فنی و مهندسی به نصاب های زحمتکش پارکت لمینیت, کنترل مناسبی از سوی مصرف کننده را تامین می کند که برخلاف تصور نخستین نه ” موی دماغ ” نصاب, بلکه چشم بینای سوم رایگانی در اختیار اوست تا با رفع بموقع موارد از حرف و حدیث و هزینه های مالی بعدی جلوگیری شود.

   فروشنده ای موفق است که در وهله اول            به منافع درازمدت مصرف کننده بیاندیشد !

به این ترتیب در وقت ( و انرژی ) با ارزش هم خریدار, نصاب و فروشنده کمال صرفه جوئی گردیده و مصرف کننده نه تنها موقع خرید, بلکه همیشه دعاگذار فروشنده ( و نصاب ) خواهد بود. فروشنده ( و نصابی ) که در درجه اولی منافع مصرف کننده را در نظر نگیرد, در آینده این کسب و کار نمیتواند جایگاه مناسبی داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.