درباره تبعات بسیار منفی ممنوعیت واردات پارکت لمینیت
خانه » اطلاعات عمومی » اخبار ساخت و ساز » درباره تبعات بسیار منفی ممنوعیت واردات پارکت لمینیت
درباره تبعات بسیار منفی ممنوعیت واردات پارکت لمینیت

درباره تبعات بسیار منفی ممنوعیت واردات پارکت لمینیت

سایت ” بهفرم کفپوش ” خود را تنها مجاز به موضعگیری در مسائل فنی و تخصصی در حوزه انواع کفپوش های ساختمانی میداند. بهمین جهت درج برخی اخبار و اطلاعات در حوزه ” دکوراسیون داخلی ساختمان ” تنها با هدف اطلاع رسانی و بدون کمترین جبهه گیری معین صورت میگیرد.

نامه اعتراض اتحادیه صنف تزئینات داخلی ساختمان به ممنوعیت ورود پارکت لمینیت به کشور

این مقدمه را از آنجهت یادآور شدیم که بنظر میرسد مصوبه اخیر وزارت بازرگانی درباره ممنوعیت ورود پارکت لمینیت به کشور, بدون بررسی فنی لازم صورت گرفته و بهمین جهت ظرف چند ماه گذشته صنعت ساختمان ( از جمله دست اندرکاران بازسازی در این صنعت مادر ) را دچار مشکلات عدیده در تامین مصالح و عدم ثبات قیمت نموده است.

مشکلات اقتصادی کشور و بی ثباتی شدید نرخ ارز از دیماه ۹۶ به بعد, مسلما مسائل جدی است که باید کارشناسان اقتصاد ( بویژه اقتصاد کلان ) در آن باره نظر دهند. این مشکل حتما روی واردات ( از جمله واردات پارکت لمینیت ) هم تاثیر میگذارد. هر دولت سیاست اقتصادی خاصی دارد که در چارچوب سیاست های کلان اداره کشور است. در شرایط حاضر که کشور بهر دلیل درگیر اختلافات جدی سیاسی, اقتصادی و . . . با بسیاری از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان ( بویژه امریکا ) است, مسلما دولت مستقر نمیتواند نه چون گذشته ارز تهیه و یا خرج کند. در چنین شرایط حاد ایجاد برخی محدودیت ها ناگزیر است. ما کاری به درستی یا نادرستی این روش در اداره کشور نداریم. اما بنظر میرسد درچارچوب همین سیاست که ” اقتصاد مقاومتی ” نامیده شده, برخی اشتباهها میتواند اوضاع را از آنچه هست بغرنجتر کند.

آنچه مورد نقد ماست صرفا بی توجهی به تبعات گسترده تصمیم به ممنوعیت مطلق واردات پارکت لمینیت است که در نامه اتحادیه صنف تزئینات داخلی ساختمان بدرستی به آن اشاره شده است. در این اعتراض نامه به نکات بسیار مهمی اشاره شده که خوانندگان سایت را به مطالعه دقیق آن دعوت می کنیم.

دیدگاه خود را وارد کنید