ملاحضاتی درباره نصب طولی یا عرضی پارکت
خانه » کفپوش لمینیت » روشهای نصب کفپوش لمینیت » ملاحضاتی درباره نصب طولی یا عرضی پارکت
ملاحضاتی درباره نصب طولی یا عرضی پارکت

ملاحضاتی درباره نصب طولی یا عرضی پارکت لمینیت

 

یکی از نکاتی که در نصب کفپوش pvc یا پارکت لمینیت اهمیت دارد نحوه نصب تایل ها در طول یا عرض اطاق یا فضای مورد نظر است. مطلب پیوست مربوط به تایل های مستطیل می باشد و در نصب تایل های مربع ( بسته به ابعاد تایل ) ملاحضات دیگری باید مد نظر قرار گیرد که مورد بحث این یادداشت نیست.

نصب لوزی باعث میشود فضا بزرگ و دلبازتر بنظر آید.

اصل کلی در نصب طولی یا عرضی پارکت لمینیت, آنست که طول تایل در طول اطاق یا سالن کار می شود. اما در این مورد نکات دیگری هم اهمیت دارد که برخی در همین یادداشت بعرض میرسد.

الف ) یکی از نکاتی که نصاب های با تجربه در نظر میگیرند آنست که برش ها بهیچوجه در ورودی اطاق ها یا سالن نیفتد. به این ترتیب قبل از شروع نصب, باید طول و عرض اطاق را دقیقا محاسبه کرد و با توجه به طول و عرض تایل پارکت لمینیت نصب را جوری شروع کرد که در ورودی اطاق یا سالن تنها تایل های سالم کار شود. سنگ کارها و نصاب های سرامیک در اینمورد بسیار تجربه دارند.

ب ) هر اطاق یا فضا ممکن است نسبتا مربع, مستطیل معمولی یا راهرو مانند (باریک و کم عرض ) باشند. در فضاهای مربع شکل نحوه نصب طولی یا عرضی کفپوش چندان مهم نیست. اما در فضاهای کوچک و باریک اگر تایل های پارکت لمینیت بشکل نسبتا مورب ( و البته در طول ) نصب شود, بویژه با انتخاب رنگ های روشن و طرحهای کمتر پیچیده, اطاق و فضا  بزرگ و دلبازتر بنظر خواهد آمد. در این حالت باید دقت نمود که تایل پارکت لمینیت با همان زاویه از یک فضا در فضای مجاور ادامه یافته و بهیچوجه مطابق آستانه درب ورودی برش نخورد.

پ ) در فضاهای مستطیل نسبتا بزرگتر, اصل بر آنست که طول تایل پارکت لمینیت در جهت طول اطاق یا سالن قرار داشته باشد. اما ممکن است بنا به ملاحظات نصب ( از جمله پِرتِ کار ) یا سلیقه مصرف کننده روش دیگری در چیدمان توصیه شود که جنبه استثناء دارد.

در پایان گفتنی است مجموعه مطالبی که در اینجا اشاره شد, بویژه در نصب پارکت لمینیت نسبت به کفپوش pvc اهمیت بیشتری دارد.

دیدگاه خود را وارد کنید