ad2

ملاحضاتی درباره نصب طولی یا عرضی پارکت چوبی

نصب لوزی باعث میشود فضا بزرگ و دلبازتر بنظر آید.
1,070

ملاحضاتی درباره نصب طولی یا عرضی پارکت چوبی

 

یکی از نکاتی که در نصب انواع کفپوش ( از جمله پارکت چوبی ) اهمیت دارد نحوه نصب تایل ها در طول یا عرض اطاق یا فضای مورد نظر است. مطلب پیوست مربوط به تایل های مستطیل می باشد و در نصب تایل های مربع ( بسته به ابعاد تایل ) ملاحضات دیگری باید مد نظر قرار گیرد که مورد بحث این یادداشت نیست.

نصب لوزی باعث میشود فضا بزرگ و دلبازتر بنظر آید.

اصل کلی در نصب طولی یا عرضی پارکت چوبی, آنست که طول تایل در طول اطاق یا سالن کار می شود. اما در این مورد نکات دیگری هم اهمیت دارد که برخی در همین یادداشت بعرض میرسد.

الف ) یکی از نکاتی که نصاب های با تجربه در نظر میگیرند آنست که برش ها بهیچوجه در ورودی اطاق ها یا سالن نیفتد. به این ترتیب قبل از شروع نصب, باید طول و عرض اطاق را دقیقا محاسبه کرد و با توجه به طول و عرض تایل پارکت چوبی نصب را جوری شروع کرد که در ورودی اطاق یا سالن تنها تایل های پارکت چوبی سالم کار شود. سنگ کارها و نصاب های سرامیک در اینمورد بسیار تجربه دارند.

ب ) هر اطاق یا فضا ممکن است نسبتا مربع, مستطیل معمولی یا راهرو مانند (باریک و کم عرض ) باشند. در فضاهای مربع شکل نحوه نصب طولی یا عرضی پارکت چوبی چندان مهم نیست. اما در فضاهای کوچک و باریک اگر تایل های  پارکت چوبی بشکل نسبتا مورب ( و البته در طول ) نصب شود, بویژه با انتخاب رنگ های روشن و طرحهای کمتر پیچیده, اطاق و فضا  بزرگ و دلبازتر بنظر خواهد آمد. در این حالت باید دقت نمود که تایل پارکت چوبی با همان زاویه از یک فضا در فضای مجاور ادامه یافته و بهیچوجه مطابق آستانه درب ورودی برش نخورد.

پ ) در فضاهای مستطیل نسبتا بزرگتر, اصل بر آنست که طول تایل پارکت چوبی در جهت طول اطاق یا سالن قرار داشته باشد. اما ممکن است بنا به ملاحظات نصب ( از جمله پِرتِ کار ) یا سلیقه مصرف کننده روش دیگری در چیدمان توصیه شود که جنبه استثناء دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.