تجربه کانادا در ترویج فرهنگ مهاجرپذیری

798

تجربه کانادا در ترویج فرهنگ مهاجرپذیری

بحث ” مهاجرت ” ممکن است در بدو امر ارتباط خاصی با مسائل فروش ( از جمله فروش انواع کفپوش pvc و پارکت لمینیت ) نداشته باشد. اما استفاده از دانش و تجربیات دیگر کشورها ( حتی در زمینه سیاست گذاری لازم در برابر پدیده مهاجرت ) میتواند متضمن اطلاعات ارزشمندی باشد که به کار در هرزمینه مدیریت بیاید.

پدیدیه مهاجرت , امروزه به یکی از بحرانهای جدی اجتماعی در جهان بدل شده است. ما ذیل مبحث مدیریت خواهیم کوشید درباره سایر مسائل مدیریت ( از جمله مسائل فروش در دوران بحرانهای اقتصادی ) به تفکیک و بیشتر گفتگو کنیم.

این مطلب اگرچه جنبه عمومی دارد, اما توجه ویژه ما به کسانی است که به کسب و کار در رشته ” دکوراسیون داخلی ساختمان “ مشغول هستند. از جمله این گروهها, دفاتر معماری داخلی ساختمان, فروشگاههای تزئینات داخلی ساختمان و صنف محترم نصاب می باشند که از جمله به نصب انواع کفپوش های ساختمانی ( از جمله انواع کفپوش های pvc , پارکت چوبی و لمینیت ) اشتغال دارند.

این مطلب از مجموعه یادداشتهائی است که ما با هدف ارتقاء نگاه مدیریتی دست اندرکاران این صنف منتشر می نمائیم. در روزگاری که کار تیمی اهمیت روزافزونی یافته است و خیلی از کارها ( مثل نصب انواع کفپوش pvc ) که در گذشته جنبه فردی داشتند, بتدریج به مجموعه کارهای جمعی بدل شده اند, اینگونه مطالب آموزشی به اموری بدل شده اند که بقول معروف ” از نان شب واجب ترند “. آنچه در کار تیمی بویژه اهمیت دارد آنست که این کار بدون آموزش و بازآموزی مداوم, دیگر نمیتوانند آینده آنچنانی داشته باشد.

هفته نامه ” آتش” چاپ کانادا در شماره 25 ژانویه 2017, در مطلب کوتاهی با اشاره به سیاست مهاجرپذیری کانادا در مقایسه با سیاست های ضد مهاجرتی اخیر آقای ترامپ و بسیاری از کشورهای صنعتی اروپا, اینگونه نتیجه گیری میکند که این دستاورد, یک شبه بدست نیامده است.

نویسنده یادداشت یادآوری میکند سیاست اصولی کانادا مدتهاست که برمبنای استفاده از پتانسیل اقتصادی, علمی, فنی و فرهنگی مهاجران پی ریزی شده است. برای مثال در جریان بحران 2015 پناهجویان, دولت آقای ترودو علیرغم افکار عمومی تصمیم به پذیرش 25000 پناهجو گرفت. اما با توجه به کار فرهنگی گسترده گذشته, بزودی با مشاهده نتایج عملی این سیاست اصولی, موافقت مردم نیز جلب گردیده و تبلیغات مخرب گروههای محدود راستگرا با شکست مواجه گردید.

متن کامل یادداشت را میتوانید در همین شماره هفته نامه با عنوان ” چرا غربی ها باید برخورد با مهاجران را از کانادا بیاموزند “ مطالعه فرمائید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.