نکاتی درباره اهمیت سریال تولید یکسان در موارد کسری کار

1,116

نکاتی درباره اهمیت سریال تولید یکسان در موارد کسری کار

یکی از نکاتی که در موقع سفارش انواع کفپوش, از جمله پارکت چوبی باید دقت نمود, کمی مازاد بر مصرف است. این موضوع بدان جهت اهمیت دارد که معمولا در تولید هر سری از پارکت چوبی, ممکن است تفاوت رنگ و طرح ناچیزی بوجود آید.

این تفاوت رنگ ( یا طرح ), تنها زمانی خودنمائی میکند که تعداد کمی از تایل های سری تولید جدید, کنار بخش گسترده تری از پارکت چوبی با سری تولید قدیمی تر قرار گیرد.

بهمین جهت بمنظور صرفه چوئی از هزینه های احتمالی و جلوگیری از تعویض کلی پارکت چوبی بجای تعویض کفپوش های آسیب دیده, معمولا نصاب های با تجربه قدری مازاد بر نیاز در سفارش اولیه لحاظ می نمایند. برخی از دلائل بروز اختلاف بین مساحت کف و متراژ پارکت چوبی مورد نیاز و لزوم سفارش بیشتر از نیاز, بقرار زیر است :

الف ) گاه در طول کار, با مواردی برخورد میشود که در محاسبه ریاضی نخست مد نظر قرار نگرفته است. یکی از این موارد کنج ها و ناگونیائی ابعاد اطاق, ستون ها و . . . است که باعث اضافه شدن متراژ کار میشود.

از سوی دیگر لازم است بجهت زیبائی و تناسب طرح و رنگ پارکت چوبی, در نصب بخشهای جلو چشم, از تایل های سالم و برش نخورده استفاده گردد. همین موضوع نیز میتواند باعث افزایش متراژ سفارش نسبت به مساحت سطح گردد.

ب ) در طول استفاده از پارکت چوبی, مواردی پیش می آید که بدلائل گوناگون ( از جمله سقوط اجسام برنده و سوختگی ), یک یا تعدادی از تایل های پارکت چوبی دچار آسیب دیدگی میشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.