بیم ها و امید در بازار مسکن 97

دخالت موثر و پیگیر مبتنی بر شناخت تمام عوامل, میتواند مانع عملکرد کور اقتصاد گردد!
870

بیم ها و امید در بازار مسکن 97

 

مسکن یکی از صنایع مادر است که رکود یا رونق آن نقش جدی در اقتصاد کشور دارد. اُفت و خیز بازار مسکن در سال 96 نشان داد که پارامترهای متعددی بر این صنعت موثر است که ضمن تاثیر و تاثر معنی دار باهم, ارتباط جدی تری با مجموعه اقتصاد کشور دارد.

دخالت موثر و پیگیر مبتنی بر شناخت تمام عوامل, میتواند مانع عملکرد کور اقتصاد گردد!

نیمه دوم سال 96 با 2 تکان مشخص در بازار مسکن همراه بود. نخستین مورد جهش قیمت ها بعد از چند سال رکود بود که باعث انگیزش بیشتر دست اندرکاران این صنعت گردید. دومین مورد افزایش قابل تامل میزان خرید و فروش ( بویژه آپارتمانهای متراژ و قیمت متوسط ) بوده است.

روزنامه ” دنیای اقتصاد ” در نخستین شماره سال 97 خود ضمن مطلبی با عنوان ” كارنامه ۹۶ بازار مسكن ” دلایل مختلفی را در تحلیل 2 تکانه فوق در بازار مسکن ذکر نموده که بینندگان سایت را به مطالعه کامل آن توصیه میکنیم. با وجودی که تحرکات نیمه دوم سال بازار مسکن موجد خوشبینی است, اما بجهت عدم ثبات در وضعیت اقتصاد, از جمله سیاست های اقتصادی کشور در زمینه ” نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ” , ” نرخ ارز ” و . . . ” نوع تعامل با اقتصاد جهانی ” نمیتوان و نباید به این خوشبینی بیش از حد بها داد.

بزعم نویسندگان ” دنیای اقتصاد” مهمترین عامل رشد خرید و فروش در نیمه دوم سال 96, سررسید وام های مسکن اولی ها بوده که برای نخستین بار میتوانست تا 160 میلیون تومان را شامل شود. کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که مدتی موجب گرایش سرمایه های سرگردان به بازار مسکن شده بود اگر کنترل میشد میتوانست بعد چند سال موجب بازگشت مجدد رونق به این صنعت گرد.

اما اوضاع بزودی برعکس شد. افزایش بی رویه قیمت مسکن که با جیب مردم تناسب نداشت و جهش نرخ ارز که باعث شد دولت عملا در نرخ سود سپرده های بانکی تجدید نظرکند, دو عاملی بودند که باعث شدند آنچه صاحب نظران مدتها رشته بودند, به طرفه العینی پنبه شود.

متن کامل یادداشت ” دنیای اقتصاد ” را میتوانید در صفحه 7 شماره 14 فروردین 97 این روزنامه مطالعه فرمائید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.