برخی ملاحضات درباره ” دورکاری ” در صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان
خانه » اطلاعات عمومی » برخی ملاحضات درباره ” دورکاری ” در صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان
برخی ملاحضات درباره ” دورکاری ” در صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان

برخی ملاحضات درباره ” دورکاری ” در صنعت دکوراسیون داخلی ساختمان

همه میدانیم شرایط بگونه ایست که شاید برای مدت نسبتا طولانی, لازم آید سبک بسیاری از کارها ( از جمله در رشته دکوراسیون داخلی ) دچار تغییرات کمابیش گردد. در این ” شرایط ” بخشهای ” طراحی “, ” سفارشات ”  و . . . ” تدارکات “, از جمله بخشهای صنف تزئینات داخلی ساختمان است که میتواند با ” دورکاری ” کماکان تداوم یابند.


سعدی بزرگ میگوید نابرده رنج, گنج میسر نمیشود. ” کرونا ” بما آموخت که برای ” زیست ” و ” کار ” اطمینان بخش در این زمانه, باید همواره برای ” به روز ” بودن کوشید ! 

آنچه تقدیم میگردد, متکی بر تجربیات شخصی این جانب در سال ۸۲ است. در این سال بنا به ضرورتهای کاری, شش ماه مجبور به ” کار در منزل ” بودم. این شکل از کار البته بجهت صرفه جوئی در ایاب و ذهاب ( آنهم در ترافیک تهران ) نکات مثبت بسیاری داشت. اما بهرجهت همراه مشکلاتی هم بود که باعث شد دیگر هیچگاه آنرا دوباره نیازمودم.


یکی از بخشهای دکوراسیون داخلی که در دوره ” دورکاری ” میتواند دچار آسیب نگردد, بخش طراحی است. با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته امروز, دیگر نیازی به ارتباط فیزیکی ” طراح ” و ” مشتری ” نیست !  

این یادداشت بدون ورود به بحث ضرورتهای ” دورکاری ” در دوره ” کرونا “,  تنها به برخی مشکلات ” دورکاری ” اشاره دارد.


شاید مهمترین لوازم ” دورکاری ” تلفن و اینترنت است. شاید کار با تلفن برای همه ممکن باشد, اما داستان اینترنت به این سادگی ها نیست !   

مهمترین مشکل ناشی از ” کار در منزل ” بهم ریختن آرامش خانم خانه و بچه هاست. ” کار ” به هر جهت تنش های خاص خود را دارد و همین باعث میشود کارکرد اصلی ” خانه ” بعنوان محل تمدد اعصاب, آرامش و استراحت یک خانواده دچار آسیب شود. وقتی متراژ محل سکونت پائین باشد, این مشکل دوچندان نیز خواهد شد.


آموزش, اعتقاد و تسلط به کار تیمی, بویژه در مواقع ” دورکاری ” اهمیت بیش از پیش دارد !  

ضمنا ” دورکار” نیز خواه ناخواه معذب بوده و نمیتواند با آرامش و آسودگی لازم با مسائل کار برخورد نماید. هر کار بهر جهت ارباب رجوع, طرف های حساب و . . . مشتری هائی دارد که بالاخره مناسبات با آنان همیشه ” گل و بلبل ” نیست. لذا عملا در خانه نمیتوان آنچنان که باید و شاید, پیگیر بسیاری از مسائل و . . . حساب و کتابها شد.

بسیاری از نویسنده ها, مترجمین و . . . آهنگسازان, در منزل روی آثارشان کار کرده و بنا به دلائل گوناگون دفتر کار ندارند. برخی از آنان اطاق کاری, مختص خود در خانه دست و پا کرده اند. اما لابد بسیاری نیز چنین فضائی برای کار در اختیار ندارند. شاید و حتما اشخاص خصوصیات گوناگونی دارند. اما فضای خانه برای من بگونه ای است که ( بجهت عدم تمرکز لازم ( , راندمان کار عملا نسبت به دفتر بشکل قابل توجهی پائین می آید.

با آرزوی رفع هرچه سریعتر مشکل کرونا از همه دنیا و ایران, سلامت و پایدار باشید.

چیزی از زمان ارزانتر و در عین حال با ارزشتر نیست !

دیدگاه خود را وارد کنید