یک پرسش درباره الکتریسیته ساکن سطوح کفپوش
خانه » اطلاعات عمومی » یک پرسش درباره الکتریسیته ساکن سطوح کفپوش
یک پرسش درباره الکتریسیته ساکن سطوح کفپوش

یک پرسش درباره الکتریسیته ساکن سطوح کفپوش

تاکنون اینچنین معمول بود که سوال های بینندگان محترم سایت  از طریق بخش ” دیدگاهها ” دریافت و بهمان طریق پاسخ داده میشد. این بار ما میخواهیم با ذکر پرسش یک بیننده, سایر بینندگان سایت ” بهفرم کفپوش ”  را دعوت به همفکری نموده و از ایشان یاری بگیریم.

نمودار شماتیک اجرای سیستم ارتینگ

این بیننده محترم طی تماس با سایت پرسیده اند با وجودی که پریزها همگی ارت دار بوده و سیستم ارتینگ (Earthing system) ساختمان نیز بشکل اصولی اجرا شده, هر از گاه در موقع تردد روی پارکت لمینت طبقات مختلف دچار شوک برق گرفتگی شده و حتی به تجهیزات الکترونیکی ساختمان تاکنون آسیب های معین وارد شده است.

از مهندسین و متخصصین با تجربه برق درخواست میکنیم تجربیات خود در اینمورد را همین جا با سایر بینندگان سایت به اشتراک بگذارند تا ضمن روشن شدن دلیل راه حل رفع مشکل را نیز بکمک هم پیدا کنیم.

دیدگاه خود را وارد کنید