نکاتی درباره اهمیت فوم زیرکار پارکت لمینیت
خانه » کفپوش لمینیت » روشهای نصب کفپوش لمینیت » نکاتی درباره اهمیت فوم زیرکار پارکت لمینیت
نکاتی درباره اهمیت فوم زیرکار پارکت لمینیت

نکاتی درباره اهمیت فوم زیرکار پارکت لمینیت

در زبان فارسی ضرب المثل زیبائی هست که با مقایسه “درِ دروازه” و “سوراخ سوزن”, نقد برخی افراط ها در صرفه جوئی های اقتصادی می باشد. یکی از این موارد, استفاده از موکت مستعمل قبل بعنوان جایگزین فوم زیرکار پارکت لمینیت است.

قبلا در بخش ” روش های نصب پارکت لمینت ” توضیح دادیم که هدف از استفاده از فوم در زیرکار کفپوش لمینت چند چیز است. نخستین کاربرد فوم, جلوگیری از تماس مستقیم لمینیت با کف زمین است تا بدین ترتیب ضمن جلوگیری از به سر و صدا افتادن ( غِژ غِژ ) لمینیت, از انتقال رطوبت احتمالی کف به آن و آسیب های دراز مدت به لمینیت جلوگیری شود.

فوم زیر کفپوش لمینیت باعث میشود که شخص در موقع راه رفتن احساس راحتی و سبکی خاصی نماید که در کفپوش های سخت وجود ندارد.

یکی دیگر از کاربردهای فوم جلوگیری از انتقال وزن اشخاص در هنگام تردد به زمین است. به این ترتیب فرد در موقع راه رفتن بر لمینت سبُکی خاصی در خود احساس میکند.

اما استفاده از فوم در زیرکار لمینت بجهت فنی هم لازم است. از آنجا که تایل های لمینیت به هم قفل میشوند لازم است زیرکار لمینیت از انعطاف مناسبی برخوردار باشد تا در هنگام تردد, فشار آنچنانی بر زبانه و شیار نسبتا ظریف و شکننده تایل ها ( کلیک های لمینیت ) وارد نشود.

ساختمان موکت بگونه ای است که با سایش پُرز رویه در اثر استفاده, انعطاف محدود نخست نیز از بین میرود.

به این ترتیب مشخص است که صرفه جوئی اقتصادی استفاده از موکت مستعمل سابق بجای فوم اصلا به صلاح نیست. موکت های مستعمل بجهت سایش پُرزها و فشردگی الیاف بهیچوجه نمیتوانند انعطاف لازم در زیرکار لمینیت را تامین نمایند. ضمنا در چنین حالتی لمینیت سریعا به سر و صدا افتاده , موجب تسریع در آسیب به کلیک های آن نیز میشود. به این ترتیب بهتر است برای استفاده مناسبتر از پارکت لمینت جایگزین, زحمت و هزینه کندن موکت مستعمل قبل را برخود هموار کنیم.

دیدگاه خود را وارد کنید