ad2

برخی نکات دیگر درباره نصب کفپوش لمینیت

2,717

برخی نکات دیگر درباره نصب کفپوش لمینیت

قبلا در فصل ” نصب کفپوش لمینیت“, نکات بسیاری درباره مراحل نصب کفپوش لمینیت شامل زیرسازی, نظافت, نصب فوم, لمینیت, قرنیز و واکس براق کننده و عایق گفته شده است.

اینجا میخواهیم برخی نکات دیگر در اینمورد را باطلاع برسانیم :

یک ) با توجه به تغییر فصول که باعث تغییرات قابل توجه دما و رطوبت محیط میشود, لازم است در موقع نصب کفپوش لمینیت دقت شود که تایل های کفپوش لمینیت از دیوارهای جانبی حتما فاصله داشته باشند. این فاصله را میتوان با قرار دادن یک تکه از همان کفپوش لمینیت در انتهای کار و جنب دیوارها ایجاد نمود.

کفپوش , کفپوش لمینیت
   فاصله ضرور بین لمینیت تا دیوارهای جانبی

این فاصله بدان جهت لازم است تا انقباض و انبساط ناشی از تغییرات دما و رطوبت باعث فشار طولی یا عرضی به تایلهای کفپوش لمینیت و اصطلاحا ” روی هم آمدن ” تایل ها برهم نشود.

دو ) برای جفت کردن تایلهای کفپوش لمینیت, چه از طول یا عرض, بهتر است بجای هرگونه تخته متفرقه از قطعه کوچکی از همان کفپوش لمینیت و ضربه چکش لاستیکی استفاده شود. ضربه با تخته های دیگر که فاقد شیار متناسب با زبانه تایل های کفپوش لمینیت مربوطه است, ممکن است باعث آسیب دیدن ( لِه شدگی ) زبانه ( کلیک ) تایل های کفپوش لمینیت شود که اتصال تایل بعدی را با دشواری مواجه خواهد نمود.

کفپوش , کفپوش لمینیت
   استفاده از قطعات همان لمینیت برای ضربه زدن با        چکش لاستیکی

سه ) برای جفت کردن قطعات انتهائی تایل های کفپوش لمینیت که بجهت نزدیکی به دیوار, امکان استفاده از تخته و ضربه با چکش لاستیکی وجود ندارد, از ابزار خاص فلزی استفاده میشود که دارای دو لبه غیرهمجهت در دو انتهای ابزار است. بدین ترتیب بجای آنکه به انتهای کار ضربه وارد نمائیم, تخته را در انتهای دیگر ابزار مربوطه قرار داده و با ضربه چکش معمولی درز عرضی یا طولی تایل کفپوش لمینیت نزدیک دیوار را بهم جفت می نمائیم.

  ابزار مناسب برای جفت کردن تایلهای لمینیت       نزدیک به دیوار

چهار ) کفپوش لمینیت با وجود محسنات بسیار, برای فضاهائی که مستقیما با آب و رطوبت زیاد در تماس هستند مناسب نمی باشد. لذا بهتر است این کفپوش را در راهروهائی که مستقیما راه به حیاط یا محیط بیرون دارند استفاده نشود. در فصول برف و بارانی که محیط کاملا خیس است, تردد مستقیم از محیط بیرون به فضاها میتواند باعث آسیب کفپوش لمینت ( باد کردن و دفرمه شدن آن) گردد.

    استفاده از کفپوش لمینیت برای راهروهائی که             مستقیما با محیط بیرون و بارندگی تماس دارند,           مناسب نیست.

پنج ) برخی اطاق ها دارای زوایای غیر قائمه هستند که اصطلاحا میگویند دارای قناسی هستند. برای نصب کفپوش لمینیت در این فضاها باید دقت نمود که کجی اطاق را باید در همان ردیف اول و از جائی اصلاح نمود که باصطلاح در دید نیست. والا ادامه قناسی, مشکلات زیادی را در نصب ردیفهائی جلوتر که در معرض دید ( جلو چشم ) هستند بوجود خواهد آورد. قناسی ردیف نخست با استفاده از قرنیز مناسب قابل رفع و رجوع است.

یکی از مسائل مهم در نصب پارکت ( چوبی یا لمینیت ) روش ضربه برای جا انداختن اتصال ( کلیک ) به گونه ای است که منجر به آسیب به لبه های زبانه یا شیارها نشود. ویدئو پیوست نمایش کارکرد ماشین ابزاری بهمین منظور است :

شش ) در نصب قرنیز باید دقت نمود که لبه بالای قطعات حتما تراز باشند. کف اطاق ها لزوما همیشه تراز نیستند و به این ترتیب نمیتوان قرنیز را حتما روی کف کفپوش لمینیت قرار داده و به دیوار فیکس کرد. این کار باعث میشود که لبه روئی قرنیز که ابزار خورده نسبت بهم لبه پیدا کند. نصاب ها این لبه را ” ناخن ” می نامند.

       لبه بالائی قرنیزها باید در تراز هم باشند

لذا بسیار مهم است که از همان ابتدای کار و نصب نخستین قطعه قرنیز, لبه بالای قرنیز را با استفاده از تراز بصورت کاملا افقی نصب نمود و تا انتها بهمین شکل پیش رفت. به این ترتیب اشکالات ناشی از نا تراز بودن کف را با فاصله معین بین زیر قرنیز و کف, برطرف می نمائیم. در این موارد لازم است نصب قرنیز از قسمتی شروع شود که کف آن در تراز بالاتر است.

            اتمام نصب لمینیت و قرنیز مربوطه
https://www.instagram.com/p/B73J-ofBAYj/
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.