بدرود تابان سرود

استاد شجریان
360

بدرود تابان سرود

تقدیم به صدای مردم

محمد رضا شجریان


بدرود تابان سرود

بدرود تابان سرود

ای صدایت ایران و . . .

به شوق سرای امید.

بدرود زین سرا

که ماندش جاوید !

                      تهران – 17 مهر 99

هر بزرگی را میراث و یادگارهائی است و مهمترین میراث هر هنرمند, البته آثار بزرگی است که از خود و برای همیشه در گنجینه فرهنگ ملت و جهان بجا میگذارد. اما بی تردید یکی از بزرگترین یادگارهای خسرو آواز ایران, پرورش چنین هنرمندی ارزنده در دامان خویش است :

https://www.instagram.com/p/B1KCTvrHKBQ/
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.