سخنی درباره تفاوتهای chat و گفتگو در شبکه های اجتماعی
خانه » برخی نکات آموزشی در زمینه مدیریت » سخنی درباره تفاوتهای chat و گفتگو در شبکه های اجتماعی
سخنی درباره تفاوتهای chat و گفتگو در شبکه های اجتماعی

سخنی درباره تفاوتهای chat و گفتگو در شبکه های اجتماعی

پیش از این ضمن یادداشتی اشاره شد که در جهان صنعتی امروز با توجه به نیاز روحی و ضرورتهای مادی گفتگو بین مردم, امکاناتی در فضای مجازی پدید آمد تا انسانها ( اقوام, همکاران و . . . ) بتوانند بدینوسیله, بر محدودیتهای بُعدِ مسافت و همنشینی در یک جا فائق آیند.


با وجود تمام پیشرفتها, بنظر میرسد هیچ چیزی نمیتواند, نه در کار و زندگی, جای یک گفتگوی گرم چهره به چهره را بگیرد !

نخستین راهکار صنعت در این رابطه, امکان گفتگوی مجازی مستقیم ( chat ) بود که بعدا از صورت صرفا نوشتاری ( تایپ ) به صوتی و صوتی- تصویری نیز ارتقاء یافت.

اما این امکان بیسابقه, محدوددیتهائی نیز بهمراه داشت. گام بعدی از طریق ” شبکه های اجتماعی مجازی ” مثل فیسبوک و سپس شبکه های مجازی پر تحرک تر, همچون ” واتس اپ ” و ” تلگرام ” عملی شد. به این ترتیب دوستان یا همکارانی که به هر دلیل نمیتوانستند در آنِ واحد به گفتگو بپردازند, قادر شدند در فاصله نسبتا کوتاهی منویات خود را با هم درمیان بگذارند, مشکل کاری را برطرف سازند یا . . . معامله ای را پیش برده و به نتیجه برسانند.

یکی از ملزومات جدی استفاده از این ابزار, ” به وقت ” ( آنلاین ) بودن در فضای مجازی است. از این گذشته هر یک از شیوه های ” گفتگو ” معایب, محاسن و کاربردی دارند که با وجود برخی فصل مشترک ها, نه میتوان بجای هم بکار گرفته و نه جای هم را به تمامی پر کنند. لذا این اشارت کوتاه را با این کلام نغز حافظ بزرگ به پایان می بریم که گفت : هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد !

سلامت و پایدار باشید.

        تهران – ۷ اردیبهشت ۹۸

دیدگاه خود را وارد کنید